فرم سفارش تصویر

 • اطلاعات شخصی
  0
 • سفارش دهنده*
  1
 • 2
 • شماره تماس 1*
  5
 • شماره تماس 2*
  6
 • پست الکترونیک*
  7
 • استان*از کدام استان هستید؟
  8
 • شهرستان*
  9
 • حوزه کاربرد تصویر*
  10
 • اطلاعات محتوایی
  12
 • نوع محتوا*محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید
  13
 • شرح خدمات درخواستی*پردازش هایی که نیاز دارید بر روی تصویر اعمال شود را در این بخش توضیح دهید
  15
 • زمان تصویربرداری
  16
 • از تاریخ*ابتدا
  17
 • تا تاریخ*انتها
  18
 • موقعیت منطقه مورد نظر*
  19
 • فستیوال تصاویر رایگان دانشجویی
  29
 • اسکن شده فرم مشخصات دانشجویان* آپلود
   30
  • مقطع تحصیلی*
   کارشناسی
   کارشناسی ارشد
   دکترا
   31
  • تصویر صفحه اول شناسنامه* آپلود
    32
   • تصویر کارت ملی* آپلود
     33
    • تصویر کارت دانشجویی* آپلود
      34