پردازش تصاویر بنادر کشور

هدف این پروژه تهیه آلبوم تصاویر ماهواره­ ای به روز از بنادر اصلی و فرعی کشور می­باشد. با توجه به این هدف تصاویر ماهواره ­ای با دقت مکانی بالا تهیه شدند و سپس با استفاده از نقشه­ های 1/2000 تصاویر، ژئورفرنس شدند و سپس تصاویر از لحاظ رادیومتریکی بهبود پیدا کردند.