تصویربرداری پهپادمبنا

یکی از پروژه­ هایی که اخیرا توسط موسسه سنجش از دور بصیر در زمینه نقشه ­برداری هوایی انجام شده است، نقشه ­برداری هوایی با پهپاد از 3000 هکتار اراضی سازمان بنادر و دریانوردی می ­باشد.

هدف پروژه: تهیه ارتوموزائیک و مدل رقومی زمین